Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark

Udgivet af: Ankestyrelsen januar 2015
Ankestyrelsens årlige medborgerskabsundersøgelse indhenter data til indikatorerne om medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i det Nationale Integrationsbarometer.

Ankestyrelsens Medborgerskabsundersøgelse, Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark, er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt nydanskere, som har boet i Danmark i mindst tre år, og personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover. Medborgerskabsundersøgelsen skal medvirke til at beskrive holdninger til og oplevelser af medborgerskab, ligebehandling, diskrimination og selvbestemmelse i Danmark.

Undersøgelsens centrale resultater i forhold til målsætninger om medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse er blevet offentliggjort på hjemmesiden for det nationale integrationsbarometer – www.integrationsbarometer.dk – i september 2014. Denne rapport uddyber de allerede offentliggjorte resultater samt præsenterer udviklingen i perioden 2012-2013. Derudover indeholder sidste afsnit i rapporten en analyse af nydanskeres identitetsfølelse.

Kontakt

Ankestyrelsen
Nille Bregenov-Pedersen