Guide til aktivt medborgerskab - inspiration til boligsocialt arbejde

Udgivet af: Amondo og IntegrationsMentor november 2016
Erfaringer og fortællinger fra projekt ”Aktive kvinder gør en forskel” i helhedsplanerne Nivå Nu og Nøjsomhed

Guiden er en inspiration til boligsociale medarbejderes arbejde med at styrke aktivt medborgerskab blandt borgere, der har svært ved at finde fodfæste i det demokratiske samfundsfællesskab. 

I guiden introduceres begreberne medborgerskab og aktivt medborgerskab samt overvejelser om, hvordan man kan arbejde med at styrke aktivt medborgerskab i praksis, undervejs eksemplificeret gennem konkrete fortællinger og erfaringer fra kursusforløb gennemført i Nivå og Helsingør. 

Guiden bygger på erfaringer fra projektet ”Aktive kvinder gør en forskel”, som Amondo og IntegrationsMentor har gennemført i samarbejde med de to boligsociale helhedsplaner Nivå Nu og Nøjsomhed i 2016. I projektet deltog 60 kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, i kompetence- udviklingsforløb om aktivt medborgerskab. 

Projektet ”Aktive kvinder gør en forskel” har modtaget økonomisk støtte fra puljen ”Aktivt medborgerskab”, Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 


Kontakt

Amondo og IntegrationsMentor
Mette Wybrandt
Frem 43
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 51 92 34 75