Københavns Kommunes mangfoldighedscharter

Udgivet af: Center for integration og beskæftigelse – Københavns Kommune juni 2013
København har et mål om at blive den mest åbne og imødekommende storby i Europa i 2015. For at nå dertil, har kommunen etableret en mangfoldighedsboard, der fungerer som rådgiver i forhold til kommunens inklusionspolitik. Boardet har formuleret et mangfoldighedscharter, der forpligter underskriverne til at leve op til charterets værdier.

Københavns Kommunes mangfoldighedsboard er sammensat af videnspersoner fra erhvervslivet, interesse- fritids og tros- organisationer, uddannelsesinstitutioner og videninstitutioner – i alt 28 medlemmer. Der er Boardet, der har formuleret Københavns Kommunes mangfoldighedscharter. Københavnske virksomheder og organisationer opfordres til at tilslutte sig charterets tre værdier:

  • Forskellighed er en styrke
  • Alle skal have mulighed for at være med
  • Medborgerskab kommer alle ved


Som chartervirksomhed skriver man endvidere under på at:

  • Gøre mangfoldighed til en praksis i egen organisation
  • Bidrage til at mangfoldighed bliver set som et aktiv i den offentlige debat
  • Støtte op om initiativer, der fremmer mangfoldighed, inklusion og bekæmper diskrimination i København

Resultat og effekt

Charteret har været med til at skabe en bevægelse som er stærkt befordrende for kommunens samarbejde med erhvervslivet og byens organisationer om at skabe en mere inkluderende storby. Målsætningen var, at opnå 500 underskrivere af charteret. I marts 2012 havde op mod 530 virksomheder og organisationer underskrevet charteret.

Brug værktøjet

Et charter skal formuleres af en anerkendt, indflydelsesrig og vidende interessentgruppe. I dette tilfælde har det være Københavns Kommunes mangfoldighedsboard. For at skabe en bevægelse omkring det at tilslutte sig charteret er der behov for fængende kampagneaktiviteter målrettet mulige underskrivere af charteret. Som chartervirksomheder optræder ens logo på kampagnehjemmeside og man får adgang til et eksklusivt inspirations- og vidensnetværk med andre virksomheder.

Kontakt

Center for integration og beskæftigelse – Københavns Kommune
Christian Buskjær Christensen