Medborgerskab i Danmark

Udgivet af: Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration august 2011
Rapporten 'Medborgerskab i Danmark' bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse, hvor mere end 4.500 etniske danskere samt indvandrere og efterkommere fra 7 ud af de 10 største ikke-vestlige oprindelseslande har svaret på spørgsmål om medborgerskab.

Rapporten bidrager med væsentlig ny viden om nydanskeres og personer med dansk oprindelses medborgerskab blandt andet i forhold til;

  • Opbakning til demokratiske dyder
  • Tillid til samfundsinstitutioner
  • Politisk engagement og opmærksomhed
  • Politisk deltagelse
  • Deltagelse i nærdemokratiet
  • Deltagelse i forenings- og kulturlivet
  • Social tillid og netværk
  • Oplevet anerkendelse, ligebehandling og tilhørsforhold

Overordnet viser undersøgelsen, at det går godt med nydanskeres medborgerskab blandt andet i forhold til tillid til samfundsinstitutioner og opbakning til demokratiske dyder. Samtidig viser undersøgelsen, at hovedparten af nydanskere ønsker, at deres børn skal opnå tilknytning til Danmark.

Nydanskerne halter dog bagefter etniske danskere, når det kommer til foreningsdeltagelse og tillid til andre. Der er desuden en del nydanskere, som oplever, at deres indsats i det danske samfund ikke bliver anerkendt, og der er en mindre gruppe nydanskere, som kun i begrænset omfang deltager i samfundslivet. Denne gruppe af passive medborgere tæller især mange ældre indvandrerkvinder.

Undersøgelsen viser også, at nydanskere med gode danskkundskaber i langt højere grad deltager i samfundslivet end nydanskere med ringe danskkundskaber.

Kontakt

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration