Medborgerskabsuddannelse på Guldberg Skole

Udgivet af: Als Research juli 2007
Rapporten indeholder en evaluering af projektet Medborgerskabsuddannelsen som var et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder og Guldberg Skole. Evalueringen blev udført for Integrationsministeriet. Projektet gik ud på at udvikle og gennemfører en medborgerskabsuddannelse, hvis sigte var at blive en integreret del af alle undervisningsforløb på skolen.

Formålet med denne evalueringsrapport fra 2007 var at sikre projektet den nødvendige dokumentation ved at indsamle materiale, vurdere projektets enkelte aktiviteter samt undersøge hvordan projektets konkrete aktiviteter og materialer har fungeret i praksis for projektets målgruppe -  skolens lærere. I rapporten vurderes både de faglige og pædagogiske aspekter og de organisatoriske forhold. Rapporten beskriver projektets konkrete erfaringer og resultater samt de erfaringer der bør udledes i forhold til fremtidige medborgerskabsprojekter i folkeskoleregi.