Låst
Dette indholdsobjekt bliver redigeret af KVINFO i En arbejdskopi oprettet 23/10 2017.

Mentorprogram for politikere

KVINFOs mentornetværk er en mentorordning, der matcher flygtninge- og indvandrerkvinder med kvinder, som er solidt forankret i det danske samfund.

Programmets mentees var kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som enten allerede var politisk aktive, eller som kunne tænke sig at få et indblik i politisk arbejde.

Programmets mentorer var kvinder, der i kraft af deres politiske virke har en viden og erfaring, som de har lyst til at sætte i spil i mødet med en mentee. Mentorerne dækker både folketingspolitikere, kommunalpolitikere og politikere fra EU-parlamentet.

Mentorer og mentees matches med udgangspunkt i en gensidig interesse. Dog står mentees ønsker helt centralt. Nogle har ønsket at blive matchet med en mentor, der har politisk erfaring på et særligt niveau eller som har markeret sig på et bestemt politisk område.

5 ud af de 15 etniske minoritetskvinder, som deltog i mentorordningen, stillede op til kommunalvalget – og endnu flere har fået mod på en politisk karriere i fremtiden.  

Også mentorerne er blevet klogere af erfaringerne og er f.eks. blevet inspireret til at nytænke de måder, partiforeningerne rekrutterer nye medlemmer.