Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund

marts 2013
Evaluering af projektet OSI - Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund. Opdragsgiver var Integrationshuset Kringlebakken.

Projekt OSI's overordnede formål er at fremme integration, livskvalitet og netværk for isolerede og udsatte kvinder med anden etnisk baggrund, og derigennem styrke hele familien. Als Research evaluerede i efteråret 2013 projektet med det formål at undersøge omfanget, karakteren og effekten af OSI's aktiviteter. Herunder har evalueringen fokus på udviklingsmuligheder i relation til aktiviteternes karakter, kendte og nye målgrupper, synergieffekter i forhold til Kringlebakkens øvrige virke, samt at identificere muligheder for nye samarbejdsrelationer og nye anvendelsesmuligheder af de opbyggede netværksrelationer og metoder i OSI.

Evalueringen blev finansieret på en bevilling fra SATS-puljen.