På Bølgelængde

Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle.

At få samarbejdet mellem institutioner/skoler og tosprogede forældre til at fungere kræver dialog og åbenhed fra begge parter. Det er en dobbelt læreproces, hvor forældrene på den ene side har behov for mere viden om hvordan institutioner og skoler fungerer og ikke mindst hvorfor? Og hvor pædagoger og lærere har brug for at reflektere over og tydeliggøre normer, værdier og arbejdsrutiner. Det er vigtigt, at en personalegruppe har en fælles og tydelig holdning til integration og at det afspejles i den daglige praksis. Således er det nemmere for tosprogede forældre at forholde sig til deres børns hverdag.

Materialet kan bruges af professionelle, der har behov for at styrke kontakten og samarbejdet med tosprogede forældre fx lærere, pædagoger, beboerrådgivere, sundhedsplejersker med flere hæftet indeholder helt konkrete metoder til etablering af bedre dialog med en gruppe af forældre, helst en sproghomogen gruppe. Konkrete øvelser beskrives og vil føre til en klar forventningsafstemning, øget viden hos forældrene og holdningsafklaring blandt de professionelle.

Metoderne er efterfølgende blev afprøvet i samarbejde med yderligere tre folkeskoler på Sjælland og i et europæisk projekt med otte partnere fra syv forskellige lande.