Værdier og normer blandt udlændinge og danskere – 2007

Udgivet af: Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration marts 2007
Tænketankens ottende rapport indeholder resultaterne af en interviewundersøgelse af værdier og normer.

Undersøgelsen belyser, i hvor høj grad indvandrere og efterkommere, der bor i Danmark, tilslutter sig grundlæggende værdier og normer i Danmark. Desuden belyses forskelle i værdier og normer dels mellem danskere og indvandrere og efterkommere, dels mellem indvandrere og efterkommere med oprindelse i forskellige lande. Rapporten belyser også, hvilke faktorer der har betydning for forskelle i værdier og normer mellem disse grupper.

Rapporten viser blandt andet at;

 • Visse indvandrergrupper tilslutter sig i høj grad grundlæggende værdier og normer i Danmark. Dette drejer sig om indvandrere fra Iran – og til dels de vietnamesiske indvandrere – hvoriblandt en stor andel på mange områder har værdier, der ligger tæt på danskernes.
 • Indvandrere betragtet under ét er en meget uhomogen gruppe.
 • Indvandrere og efterkommere - set under ét - bakker i næsten lige så høj grad som danskere op om demokratiet.
 • Indvandrerne og efterkommerne går generelt mere ind for ytrings- og forsamlingsfrihed end danskerne.
 • Danskerne er mindre tolerante end indvandrerne og efterkommerne i forhold til, at alle frit skal kunne udøve deres religiøse ritualer og bære religiøse symboler.
 • Indvandrerne og efterkommerne bakker i mindre grad end danskerne op om ligestilling mellem mænd og kvinder.
 • Indvandrere og efterkommere mener i højere grad end danskere, at forældrene i større eller mindre omfang skal have indflydelse på unges valg af ægtefælle.
 • Indvandrerne i Danmark har mere vestlige værdier end personerne i deres oprindelseslande.
 • Indvandrerne og særligt efterkommerne er blevet mere religiøse de sidste tre år.
 • Imamerne har en beskeden kontakt med og indflydelse på mange af deres trosfæller
 • Mange indvandrere og efterkommere tager afstand fra homoseksualitet, abort og skilsmisse

Kontakt

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration