Valgdeltagelsen og de sociale netværk

Udgivet af: Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration juni 2010
”Valgdeltagelsen og de sociale netværk” belyser bl.a. hvilke faktorer, som har betydning for valgdeltagelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.

Den første rapport (offentliggjort juni 2010) indeholdt beskrivende analyser af valgdeltagelsen, dvs. der fokuseredes på den faktiske valgdeltagelse for forskellige grupper i det danske samfund.
Rapporten viser, at især sociale netværk samt uddannelse er afgørende for valgdeltagelsen blandt nydanskere:

  • Giftemål: Nydanskere, der er gift, er mere tilbøjelige til at stemme end nydanskere, som ikke er gift. Dette gælder i særlig høj grad for nydanskere, der er gift med en etnisk dansker.
  • Forældrenes valgdeltagelse: Stemmer enten moderen eller faderen øger det valgdeltagelsen betydeligt blandt gruppen af efterkommere.
  • Den etniske koncentration: Hvis andelen af ens egen etniske gruppe øges, har det en positiv mobiliseringseffekt på kandidat- og vælgerniveau. Hvis andelen af fx tyrkere stiger i et område øger det således både sandsynligheden for, at der stiller en kandidat med tyrkisk baggrund op samt valgdeltagelsen blandt gruppen af tyrkerne.
  • Igangværende uddannelse: Nydanskere, som er under uddannelse, er mere tilbøjelige til at stemme end nydanskere, som ikke er under uddannelse.
  • Højest fuldførte uddannelse: Nydanskere, der har afsluttet en videregående uddannelse, er mere tilbøjelige til at stemme end nydanskere, som ikke har en videregående uddannelse.

Kontakt

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration