Medborgerskab

 

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark

 
Ankestyrelsens årlige medborgerskabsundersøgelse indhenter data til indikatorerne om medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i det Nationale Integrationsbarometer.
Ankestyrelsen

Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark

 
Danske resultater af OECD's PIAAC-undersøgelse (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Rapporten belyser, hvilke grupper i befolkningen der har gode og mindre gode færdigheder, samt hvordan færdigheder hænger sammen med deltagelse i uddannelsesaktiviteter, beskæftigelse, løn, deltagelse i frivilligt arbejde – og meget andet.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund

 
Evaluering af projektet OSI - Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund. Opdragsgiver var Integrationshuset Kringlebakken.

Medborgerskab i Danmark

 
Rapporten 'Medborgerskab i Danmark' bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse, hvor mere end 4.500 etniske danskere samt indvandrere og efterkommere fra 7 ud af de 10 største ikke-vestlige oprindelseslande har svaret på spørgsmål om medborgerskab.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Valgdeltagelsen og de sociale netværk

 
”Valgdeltagelsen og de sociale netværk” belyser bl.a. hvilke faktorer, som har betydning for valgdeltagelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Medborgerskabsuddannelse på Guldberg Skole

 
Rapporten indeholder en evaluering af projektet Medborgerskabsuddannelsen som var et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder og Guldberg Skole. Evalueringen blev udført for Integrationsministeriet. Projektet gik ud på at udvikle og gennemfører en medborgerskabsuddannelse, hvis sigte var at blive en integreret del af alle undervisningsforløb på skolen.
Als Research

Værdier og normer blandt udlændinge og danskere – 2007

 
Tænketankens ottende rapport indeholder resultaterne af en interviewundersøgelse af værdier og normer.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration