Medborgerskab

Filtrer
 

Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund

 
Evaluering af projektet OSI - Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund. Opdragsgiver var Integrationshuset Kringlebakken.

Mødre & Døtre - Kvinder i to kulturer

 
Magasin udarbejdet i forbindelse med kampagnen 'Mødre og Døtre - Kvinder i to kulturer'. Magasinet blev udfærdiget på opdrag fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Als Research

Medborgerskabsuddannelse på Guldberg Skole

 
Rapporten indeholder en evaluering af projektet Medborgerskabsuddannelsen som var et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder og Guldberg Skole. Evalueringen blev udført for Integrationsministeriet. Projektet gik ud på at udvikle og gennemfører en medborgerskabsuddannelse, hvis sigte var at blive en integreret del af alle undervisningsforløb på skolen.
Als Research

Guide til aktivt medborgerskab - inspiration til boligsocialt arbejde

 
Erfaringer og fortællinger fra projekt ”Aktive kvinder gør en forskel” i helhedsplanerne Nivå Nu og Nøjsomhed
Amondo og IntegrationsMentor

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark

 
Ankestyrelsens årlige medborgerskabsundersøgelse indhenter data til indikatorerne om medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i det Nationale Integrationsbarometer.
Ankestyrelsen

Københavns Kommunes mangfoldighedscharter

 
København har et mål om at blive den mest åbne og imødekommende storby i Europa i 2015. For at nå dertil, har kommunen etableret en mangfoldighedsboard, der fungerer som rådgiver i forhold til kommunens inklusionspolitik. Boardet har formuleret et mangfoldighedscharter, der forpligter underskriverne til at leve op til charterets værdier.
Center for integration og beskæftigelse – Københavns Kommune

Inspirationsmateriale om mangfoldig inklusion i foreningslivet

 
Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening
Danske Handicaporganisationer

Medborgerskab i Danmark

 
Rapporten 'Medborgerskab i Danmark' bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse, hvor mere end 4.500 etniske danskere samt indvandrere og efterkommere fra 7 ud af de 10 største ikke-vestlige oprindelseslande har svaret på spørgsmål om medborgerskab.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Valgdeltagelsen og de sociale netværk

 
”Valgdeltagelsen og de sociale netværk” belyser bl.a. hvilke faktorer, som har betydning for valgdeltagelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Værdier og normer blandt udlændinge og danskere – 2007

 
Tænketankens ottende rapport indeholder resultaterne af en interviewundersøgelse af værdier og normer.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Viden om Verden

 
I rapporten dokumenteres 5 cases i højskoleprojektet Viden om Verden. Der bruges en systematisk forandringsteori, som beskriver og opfanger kontekst, indsatsens konkrete aktiviteter, virksomme mekanismer og heraf følgende handlinger fra aktørerne, der fører til projektets resultater. Systematikken bruges med henblik på fokuseret læring og videndeling.
Gellerup Højskole

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata 2010

 
Rapporten undersøger valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009 blandt næsten 2,4 mio. vælgere i 44 af landets 98 kommuner.
Institut for Statskundskab - KU

På Bølgelængde

 
Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle.
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Mentorprogram for politikere

 
KVINFOs mentornetværk er en mentorordning, der matcher flygtninge- og indvandrerkvinder med kvinder, som er solidt forankret i det danske samfund.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning

Det digitale bibliotek - BibZoom.dk/World

 
BibZoom.dk/World er et digitalt bibliotek for immigranter og flygtninge i Danmark. For første gang er det muligt at streame og downloade film, musik og e-bøger på bl.a. arabisk, persisk og bosnisk.
SBCI - Statsbiblioteket, Bibliotekscenter for Integration

Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark

 
Danske resultater af OECD's PIAAC-undersøgelse (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Rapporten belyser, hvilke grupper i befolkningen der har gode og mindre gode færdigheder, samt hvordan færdigheder hænger sammen med deltagelse i uddannelsesaktiviteter, beskæftigelse, løn, deltagelse i frivilligt arbejde – og meget andet.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd