Eksperter

Filtrer
 

Eline Feldman

REM - Rådet for Etniske Minoriteter

Har viden om Demokrati & deltagelse, Foreninger.
Titel: Medlem
Mail: Vg92@bif.kk.dk
Telefon: 24 41 46 86

Else-Marie Ringgaard

Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Har viden om Nyankomne, Demokrati & deltagelse, Familie & sundhed.
Titel: Projektchef
Mail: else-marie.ringgaard@drc.dk
Telefon: 28119669

Flemming Mikkelsen

CeFU - Center for Ungdomsforskning

Har viden om Beskæftigelse, Iværksætteri, Demokrati & deltagelse, Foreninger, Integrationsråd.
Titel: Seniorforsker, dr.scient.pol. et cand.mag.
Mail: femi@dpu.dk
Telefon: 88889985

Hanin Al-zyadi

Institut for Menneskerettigheder

Har viden om Demokrati & deltagelse, Ligebehandling.
Titel: Juridisk Fuldmægtig
Mail: hal@humanrights.dk
Telefon: 32698668

Hans HummelgaardHar viden om Skole & uddannelse, Beskæftigelse.
Titel: Analyse- og forskningschef
Mail: hahu@kora.dk
Telefon: 43333466

Helle Thorbøl Møller

Foreningen Nydansker

Har viden om Frivillig integrationsindsats, Beskæftigelse, Fastholdelse, Mangfoldighed, Rekruttering.
Titel: Kommunikations- og projektkonsulent
Mail: hth@foreningen-nydansker.dk
Telefon: 3338 6206

Herluf ScheldeHar viden om Skole & uddannelse, Dansk som andetsprog.
Titel: Underviser og konsulent
Mail: herluf.schelde@laerdansk.dk
Telefon: 87325400

Jacob Als Thomsen

Als Research

Har viden om Integrationsindsats, By & bolig, Boligsociale indsatser, Helhedsplaner, Nationale strategier, Områdebaserede indsatser, Udsatte boligområder, Demokrati & deltagelse, Forebyggelse af ekstremisme, Foreninger, Frivillig integrationsindsats, Integrationsråd, Ligebehandling, Medborgerskab, Familie & sundhed, Æresrelaterede konflikter, Sundhedsvæsen, Udsatte familier.
Titel: Direktør
Mail: jat@alsresearch.dk
Telefon: 25483836

Jacob Nielsen ArendtHar viden om Skole & uddannelse, Længerevarende uddannelse, Beskæftigelse.
Titel: Forskningsleder
Mail: jacn@kora.dk
Telefon: 4333 3444

Jenny Havn

Virksom Dialog , Ældre – og handicapforvaltningen i Odense Kommune

Har viden om Ældre.
Titel: Leder af forebyggende hjemmebesøg og værestedet Mimers Brønd
Mail: jhcl@odense.dk
Telefon: 30942757

Jens Hardy Sørensen

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

Har viden om Familie & sundhed.
Titel: Forsknings- og udviklingsleder
Mail: skejby-psykologpraksis@post.tele.dk
Telefon: 87390839

Jill MehlbyeHar viden om Skole & uddannelse.
Titel: Programleder
Mail: jime@kora.dk
Telefon: 4333 3425

Katrine Schepelern JohansenHar viden om Familie & sundhed, Helbred, Sundhedsvæsen.
Titel: Projektleder
Mail: kajo@kora.dk
Telefon: 3529 8466

Lars Larsen

LG Insight

Har viden om Nyankomne, Asylfase, Integrationsindsats, Modtagelse, Ophold, Uledsagede mindreårige, By & bolig, Boligsociale indsatser, Helhedsplaner, Nationale strategier, Områdebaserede indsatser, Udsatte boligområder, Skole & uddannelse, Grundskole, Uddannelsesvejledning, Ungdomsuddannelse, Voksenuddannelse, Demokrati & deltagelse, Forebyggelse af ekstremisme, Foreninger, Frivillig integrationsindsats, Integrationsråd, Ligebehandling, Medborgerskab, Familie & sundhed, Ældre, Æresrelaterede konflikter, Traumer, Udsatte familier, Beskæftigelse, Aktiv indsats, Fastholdelse, Iværksætteri, Mangfoldighed, Rekruttering, Udenlandsk arbejdskraft.
Titel: Konsulent
Mail: ll@lg-insight.dk
Telefon: 66120815

Lars Trap Olsen

Foreningen Nydansker

Har viden om Beskæftigelse, Rekruttering, Fastholdelse, Aktiv indsats.
Titel: Senior- og mentorkonsulent
Mail: LO@foreningen-nydansker.dk
Telefon: 50519253

Laura Gilliam

REM - Rådet for Etniske Minoriteter

Har viden om Demokrati & deltagelse.
Titel: Medlem
Mail: lagi@dpu.dk
Telefon: 41 85 12 93

Lene Knudsen

SYNerGAIA

Har viden om Familie & sundhed, Traumer, Udsatte familier.
Titel: Socialrådgiver, Leder af SYNerGAIA Rehabilitering Aarhus
Mail: lkn@synergaia.dk
Telefon: +45 87 47 80 12 / +45 23 60 36 74

Line SeidenfadenHar viden om Udsatte boligområder, Demokrati & deltagelse, Ligebehandling, Medborgerskab, Æresrelaterede konflikter, Udsatte familier.
Titel: Konsulent
Mail: ls@alsresearch.dk
Telefon: 27362581

Line Vikkelsø Slot

Institut for Menneskerettigheder

Har viden om Skole & uddannelse, Ungdomsuddannelse, Demokrati & deltagelse, Ligebehandling, Familie & sundhed, Sundhedsvæsen.
Titel: Specialkonsulent, ph.d.
Mail: lvs@humanrights.dk
Telefon: 32 69 88 98

Lotte Lavigné Elbirk

Røde Kors

Har viden om Nyankomne, Integrationsindsats, Modtagelse, Demokrati & deltagelse, Frivillig integrationsindsats.
Titel: Udviklingskonsulent
Mail: loelb@rodekors.dk
Telefon: 35259318