Ældre flygtninge i Danmark

I dette notat samles et overblik over problematikker forbundet med ældre flygtninges aldring og plejebehov i Danmark.

Der er mange sociale problematikker forbundet med ældre flygtninge. Det drejer sig om blandt andet sprog, religion, kultur (herunder familiestruktur), traumer, isolation med mere. Flygtninge adskiller sig fra andre etniske ældre ved, at de i højere grad har følger af traumatiske oplevelser, der kommer til udtryk i komplekse psykiske problemer. 

Denne afdækning har på baggrund af litteratur og interviews med relevante fagpersoner samlet viden og erfaringer om ældre flygtninge i Danmark.

Afdækningen viser tydeligt, at der i høj grad mangler viden på området, da der ikke er lavet videnskabelige undersøgelser med flygtninge som fokuspunkt. 

På baggrund af litteratur og interviews sammenfatter afdækningen, at de største vanskeligheder for ældre flygtninge i Danmark kan kategoriseres som sociale, helbredsmæssige og forbundet med mødet med den danske ældrepleje. De største udfordringer er sprog (socialt), en anderledes sygdomsopfattelse (helbred og aldring), og en uorganiseret brug af tosprogede medarbejdere og tolke (mødet med den danske ældrepleje). Sprog hører til i alle tre kategorier: i mødet med plejepersonalet, det helbredsmæssige og det sociale.