Ældre flygtninge med traumer

Indlæg på hjemmesiden Traume.dk, som beskriver, hvilke udfordringer ældre med traumer oplever

Oplægget findes på vidensportalen Traume.dk. Traume.dk er et samarbejde mellem Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (Psykiatrien i Region Syddanmark), Dansk Flygtningehjælp, DIGNITY - dansk insititut mod tortur, OASIS og Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. 

På Vidensportalen under fanen "sundhedsfagligt personale" findes der viden om ældre flygtninge og ældre flygtninge med traumer. På portalen er disse artikler henvendt til sygeplejersker, men indholdet er også relevant for andre faggrupper, som er i kontakt med ældre flygtninge.