Ældre indvandrere og flygtninges økonomiske situation

”Gæstearbejderne”, der ankom til Danmark omkring 1970, bliver i stigende tal folkepensionister. De er langt oftere fattige end ældre af dansk herkomst.

Antallet af personer over 65 år, der har ikke-vestlig indvandrer- og flygtningebaggrund – fra fx Tyrkiet, Pakistan og Iran – stiger i disse år og vil også vokse fremover. Disse ældres økonomiske situation er ofte dårlig: Hvor kun 1pct. af danskere mellem 65 og 74 år kan betegnes som ”økonomisk fattige”, gælder det samme for cirka 10-30 pct. af indvandrere og flygtninge i den alder, afhængig af nationalitet og opgørelsesmetode (Jakobsen & Pedersen, 2016). De anseelige fattigdomsrater skyldes både de etniske minoriteters mangelfylde arbejdsmarkedsintegration og de danske regler for brøkpension.