Ældre med anden etnisk baggrund – viden og inspiration til indsats

Udgivet af: ÆldreForum oktober 2013
Publikationen videregiver konkret viden og inspiration til en styrket indsats i kommuner og frivillige organisationer over for ældre med anden etnisk baggrund.

Antallet af ældre med anden etnisk baggrund stiger kraftigt i de kommende år. Meget tyder på, at ældre med anden etnisk baggrund er særligt sårbare på en række områder.

En række kommuner og frivillige organisationer har i de senere år gjort sig erfaringer med målrettede indsatser, som bl.a. har været med til at forbedre sundhedstilstand, bryde ensomhed, øge danskkundskaber og påvirke livskvaliteten positivt hos denne gruppe.

Publikationen giver eksempler på sådanne indsatser og erfaringer. Den indeholder desuden bidrag fra en række fagpersoner med særlig indsigt i minoritetsetniske ældres situation. 

Hensigten er både at videregive inspiration og skabe opmærksomhed om en mindre, men voksende, gruppe ældre, der er særlig sårbar – og som ofte overses i den generelle debat om ældre. 

Publikationen henvender sig især til praktikere, fx social- og sundheds-personale, forebyggende medarbejdere og frivillige - og til kommunale ledere, beslutningstagere og politikere, som har det overordnede ansvar for den samlede indsats for ældre i kommunerne.

Også de kommunale ældre- og integrationsråd kan hente inspiration i publikationen, bl.a. til overvejelser om, hvordan de lokalt kan være med til at øge opmærksomheden om ældre etniske minoriteter.

Kontakt

ÆldreForum
Alice Hansen
Edisonvej 18, 1. sal
5000 Odense C
Tlf.: 72423990