Alderdom og etnicitet - kommunikation og kultur

Udgivet af: Ensomme Gamles Værn juli 2013
Der er brug for en særlig indsats over for ældre med ikke-vestlig baggrund i forhold til at styrke deres deltagelse i samfundets "store fællesskab". Dette kan bl.a. ske gennem inklusion i institutioner og organisationers "små fællesskaber".

Ældre mennesker med en anden etnisk og kulturel baggrund end dansk er vidt forskellige – præcis som etnisk danske ældre. De har, som alle andre, brug for at blive inviteret med ind i fællesskaber, og for at blive mødt med interesse for deres liv og ressourcer. I forhold til sundheds- og omsorgssystemet har de brug for at blive mødt med en personlig og helhedsorienteret tilgang og for at få kvalificeret og tilstrækkelig hjælp, hvis de bliver svækkede og syge – præcis som danske ældre.

Der, hvor der er brug for en særlig indsats over for ældre med ikke-vestlig baggrund, er i forhold til at styrke deres deltagelse i samfundets ”store fællesskab”; det kan bl.a. ske gennem inklusion i institutioner og organisationers ”små fællesskaber”.

Frygten for ensomhed sidst i livet ligger mange ældre på sinde, ikke mindst de som er flyttet eller flygtet fra kulturer, hvor de har været vant til at leve i tættere fællesskaber med familie og slægt. De føler sig mere ensomme end danske ældre. Hvis disse ældre får mulighed for at få et bedre kendskab til danskere og danske forhold, giver det ikke bare dem selv et bredere perspektiv på deres bopælsland og et bedre liv, det kan også skabe bedre betingelser for familierelationer og udviklingsbetingelser for deres voksne børn og børnebørn. Det er sådanne processer, vi i Ensomme Gamles Værn tilstræber bl.a. ved at lave ferier for minoritetsetniske og danske ældre.

Herved kan vi alle blive klogere på mangfoldige måder at leve og blive gammel på, finde forskelle og ligheder, møde personer, vi har interesser og livsindhold til fælles med. Denne gensidighed er nødvendig og en betingelse for at føle, at man hører til – i lokalsamfundet i de små fællesskaber og i en global verden i det store fællesskab.

 

Læs mere om dette i den vedhæftede fil.

 

Kontakt

Ensomme Gamles Værn