Det gode møde - ældreplejen

Udgivet af: Aarhus Kommune. Sundhed og Omsorg april 2009
Inspiration til medarbejdere, der løser opgaver hos ældre flygtninge og indvandrere indenfor pleje og praktisk hjælp

Denne folder er inspirationsmateriale til medarbejdere inden for pleje og omsorg, der føler sig usikre på mødet med ældre flygtninge og indvandrere og deres pårørende.

Folderen er baseret på en undersøgelse af, hvad kultur og religion betyder for en god relation mellem medarbejdere inden for pleje og omsorg og ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Kontakt

Aarhus Kommune. Sundhed og Omsorg
Steen Lee Mortensen
Søren Frichs Vej 36G
8230 Åbyhøj
Tlf.: 8940 6545