Evaluering af Migrationsskolen

Udgivet af: Nationalt Videnscenter for Demens september 2014
Evaluering af Migrationsskolen - et projekt som med støtte fra den Europæisk Regionale Udviklingsfond, fra 2011-2014 har drevet både forsknings- og udviklingscentre inden for demensområdet i København og Malmø. Hovedformålet har været at tilbyde uddannelse i Øresundsregionen om diagnostik og pleje og omsorg for mennesker med demens født i andre lande end Danmark og Sverige

Evalueringsrapporten giver en samlet beskrivelse af projektet og beskriver i hvilken grad projektmålene er opfyldt i projektperioden.

Evalueringen er foretaget på baggrund af interviews med personer som har haft ledende roller i projektet: Elsebeth Refsgaard og Rune Nielsen fra Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark samt Håkan Toresson og Rozita Torkpoor fra Kunskapscentrum i Skåne. Derudover er foretaget interviews med deltagere i kurser arrangeret af Migrationsskolen m.m. 

Rapporten kan læses som en oversigt og give inspiration til andre, der vil arbejde med lignende projekter.

Læs også artiklen "3 år med fokus på etniske minoriteter og demens" - et interview med Rune Nielsen, der har været projektleder for den danske del af Migrationsskolen. 
"3 år med fokus på etniske minoriteter og demens" 

Kontakt

Nationalt Videnscenter for Demens
Rigshospitalet - afsnit 6922, Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf.: 35456922