Indvandrere lever længst

Udgivet af: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet april 2014
Ældre med ikke-vestlig oprindelse adskiller sig fra andre ældre i Danmark. Færre får hjemmehjælp, og den enkelte kan forvente at leve længere end både personer med dansk oprindelse og indvandrere med vestlig baggrund.

Indvandrere af begge køn på 65 år kan regne med at leve lidt længere end deres jævnaldrende med dansk oprindelse. Det gælder især indvandrere med ikke-vestlig baggrund, som kan forvente at leve cirka et år længere end personer med dansk oprindelse.

Færre ældre indvandrere med ikke-vestlig oprindelse modtager hjemmehjælp. Bland ældre med dansk oprindelse er det omkring 17 pct., der får hjemmehjælp, mens det tilsvarende tal blandt indvandrere med ikke-vestlig baggrund er ca. 12 pct. De ældre indvandrere med ikke-vestlig oprindelse, der modtager hjemmehjælp, får i mindre grad praktisk hjælp end deres jævnaldrende med dansk oprindelse.

Aldersprofilen blandt ældre med dansk oprindelse og ældre indvandrere med vestlig oprindelse er meget ensartet, men ældre med ikke-vestlig baggrund har en lidt yngre aldersprofil. Det kan være med til at forklare, at færre får hjemmehjælp.

Tallene stammer fra Danmarks Statistik og Ankestyrelsen. De uddybes i den vedhæftede artikel.

 

Kontakt

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet