Mimers Brønd - Multietnisk værested for ældre i Vollsmose

Udgivet af: Odense Kommune juni 2008
Evalueringsrapport Projekt Mimers Brønd Multietnisk værested for ældre i Vollsmose

Materialet er en evalueringsrapport i pjeceform vedrørende opbygning af et værested for ældre med anden etnisk baggrund end dansk i Vollsmose. Projektet afsluttedes i 2007 og har siden kørt i drift i Ældre - og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Pjecen beskriver i ord, tal og billeder erfaringer med værestedet og de gode erfaringer med samarbejdet med to sprogede ældrekonsulenter. I Mimers brønd arbejder ældrekonsulenter der stammer fra Vietnam, Tyrkiet, Somalia, Bosnien, Iran og arabisk talende lande.
Værestedet tilbyder aktiviteter, sundhedsfremme, rådgivning og vejledning.
Citat fra tyrkisk kvinde : "Når man bor alene, betyder det alt at kunne komme og hygge sig og snakke med de andre".

Kontakt

Odense Kommune
Jenny Havn
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
Tlf.: 30942757