"Nu kan jeg snakke med kommunen"

Udgivet af: Odense Kommune juni 2006
Rapport om forebyggende hjemmebesøg hos ældre over 65 med anden etnisk baggrund end dansk i Vollsmose.

Inspirationsmateriale for ledere og medarbejdere, der arbejder med ældre med ikke vestlig  baggrund.

Materialet er en pjece, der i ord, tal og billeder beskriver et projekt i Vollsmose om forebyggende hjemmebesøg til ældre over 65 med anden etnisk baggrund end dansk.
Projektet er afsluttet i 2007 og har siden kørt i drift i Odense Kommunes Ældre - og Handicapforvaltning.

Det specielle ved dette projekt er at vi har ansat to sprogede ældrekonsulenter med sundhedsfaglig uddannelse ( SSH, SSA, sygeplejerske eller ergoterapeut) . Ældrekonsulenterne taler både dansk og deres modersmål og har samme kulturelle baggrund som de ældre.
Det har vist sig at være en stor succes, da hovedparten af disse ældre taler meget lidt eller slet ikke taler dansk. Som en af de ældre formulerede det : " Nu kan jeg snakke med kommunen." Besøgene skaber synlige forandringer og åbner for en bredere kommunikation mellem denne gruppe af ældre borgere og Odense Kommune.

De to sprogede ældrekonsulenter arbejder halvdelen af deres tid med disse forebyggende hjemmebesøg. Den anden halvdel af tiden arbejder de i værestedet for ældre  " Mimers Brønd" i Vollsmose. Ensomhed og isolation erstattes af direkte kontakt til  andre ældre og kommunale medarbejder eder taler samme sprog.  ( se pjece : Evalueringsrapport Projekt Mimers Brønd, Multietnisk værested for ældre over 55 år i Vollsmose.)

Kontakt

Odense Kommune
Jenny Havn
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
Tlf.: 30942757