Når Karen besøger Fatima. Betydningen af kultur og religion i mødet mellem medarbejdere i ældrepelejen og ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Udgivet af: Aarhus Kommune. Sundhed og Omsorg april 2009
Kvalitativ undersøgelse af relationen mellem medarbejdere i ældreplejen og ældre flygtninge og indvandrere, der modtager pleje- og omsorgsydelser fra Aarhus Kommune. I undersøgelsen er der lagt særligt vægt på at undersøge, hvilken betydning forskelle i religiøs opfattelse og forskelle i kropsopfattelse har for relationen mellem medarbejdere og borgere.

Rapporten kan ses som et bidrag i diskussionen om, i hvilken grad det er hensigtsmæssigt med særlige kulturbetingede hensyn for at sikre høj kvalitet af kommunale ydelser til flygtninge og indvandrere. En diskussion, hvis aktualitet bestyrkes af befolkningsfremskrivninger, der viser, at antallet af ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk i perioden 2001-2021 omtrent vil blive tredoblet. Forhåbentlig vil rapporten kunne nuancere diskussionen om, i hvilken grad det stigende antal ældre borgere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund udgør en særlig udfordring for ældreplejen.

Kontakt

Aarhus Kommune. Sundhed og Omsorg
Steen Lee Mortensen
Søren Frichs Vej 36G
8230 Åbyhøj
Tlf.: 8940 6545