The Effect of Ageing and Proximity to Death on the Use of Health Care of Non-Western Immigrants of Denmark

Effekten af alder og nærhed til død på brugen af sundhedsydelser af ikke-vestlige indvandrere fra Danmark - en sammenligning med etniske danskere

Formålet med dette working paper er at analysere effekten af aldring og nærhed til død på sundhedsudgifter for ikke-vestlige indvandrere og sammenligne disse effekter med dem for danskere. Datamaterialet er registerbaseret og indeholder alle ikke-vestlige indvandrere og et 10 procents udsnit af etniske danskere, begge grupper ældre end 45.  

Hovedkonklusionerne er:

  • Terminaludgifter er højere for indvandrere, hvor effekten af aldring er lavere eller insignifikant for indvandrere sammenlignet med etniske danskere.
  • Disse resultater holder for de forskellige komponenter af sundhedsudgifter.
  • Da aldringen ikke har en stor betydning for indvandreres sundhedsudgifter, vil en øget restlevetid for indvandrere ikke nødvendigvis blive et problem for sundhedsudgifterne i fremtiden.

 

Publikationen findes kun på engelsk