Tyrkiske ældres bestræbelser på at føle sig hjemme

Udgivet af: Ensomme Gamles Værn oktober 2011
Artiklen belyser tyrkiske ældres hverdag og livsbetingelser i Danmark på baggrund af et kvalitativt studie. Bl.a. beskrives deres pendling til hjemlandet i sommerhalvåret, mænds og kvinders aktiviteter og deres forestillinger om, hvor de ønsker at blive begravet.

I artiklen belyses tyrkiske ældres hverdagsliv og livsbetingelser i Danmark på baggrund af et kvalitativt studie i København, London og Berlin. De fleste ældre pendler årligt til Tyrkiet i sommerhalvåret - hvis de kan få råd, og helbredet tillader det. Der er ikke tale om ferie, men om bestræbelser på at føle sig hjemme og leve et "helt" liv, ved at fastholde betydningsfulde elementer og relationer på tværs af livsløbet.

Artiklen er relevant for alle, der beskæftiger sig med ældre indvandrere, idet den giver et indblik i, hvad der er væsentligt set i de ældres perspektiv og hverdag, og ikke ud fra en kommunal dagsorden.

Projektet om etnicitet og alderdom er gennemført af Üzeyir Tireli, ph.d., lektor ved Professionshøjskolen UCC og konsulent i Videncenter for Interkulturel Pædagogik sammen med Christine E. Swane, ph.d. og direktør i fonden Ensomme Gamles Værn, der har finansieret projektet.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Social Kritik nr. 127, oktober 2011 og i Gerontologi nr. 28, 2012.

Kontakt

Ensomme Gamles Værn
Christine E. Swane
Øster Farimagsgade 5
Postbox 2099
1014 København K
Tlf.: 35326718