Ældre

 

Mimers Brønd - Multietnisk værested for ældre i Vollsmose

 
Evalueringsrapport Projekt Mimers Brønd Multietnisk værested for ældre i Vollsmose
Odense Kommune

"Nu kan jeg snakke med kommunen"

 
Rapport om forebyggende hjemmebesøg hos ældre over 65 med anden etnisk baggrund end dansk i Vollsmose.
Odense Kommune