Æresrelaterede konflikter

Filtrer
 

Information om genopdragelsesrejser

 
Til lærere og vejledere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Overvejer du at sende dit barn til udlandet?

 
Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Etnisk Ung på Facebook

 
På Etnisk Ungs facebookside findes information om Etnisk Ungs ungerådgivning, forældrerådgivning og rådgivning til fagfolk. Endvidere annoncerer siden relevante arrangementer, henviser til relevante artikler, instanser mm.
Etinisk Ung

Nydanske LGBT-personers levevilkår

 
Rapporten er resultatet af en omfattende levevilkårsundersøgelse af nydanske homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har fået gennemført. Rapporten viser, at nydanske LGBT-personer på en række områder har væsentligt dårligere levevilkår end andre LGBT-personer i Danmark.
Als Research

Spørgsmål om mødom? Hjemmeside for rådgivning om mødomme

 
Anonym rådgivning om mødommen hos EtniskUng.dk
Etinisk Ung

Rådgivning til unge - hæfte med fortællinger om familiekonflikter

 
Hæftet 'Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler - fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund' er en samling af informationer om æresrelaterede konflikter. I hæftet fortæller andre unge herudover, hvordan de oplever pres og tvang fra familen.
Etinisk Ung

Mellem ære og skam - en håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

 
Æresrelateret vold adskiller sig fra andre former for vold i familien. Derfor kræver sager om æresrelateret vold en særlig tilgang.
Etinisk Ung

etniskeforældre.dk

 
En ny hjemmeside med viden til forældre med minoritetsbaggrund og fagfolk, der arbejder med æresrelaterede konflikter.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Rapport om dobbeltliv

 
En rapport om årsager til og psykiske konsekvenser af at leve et dobbeltliv for unge med minoritetsbaggrund.
Etinisk Ung

Håndbog til sagsbehandlere på børne- og ungdomsområdet

 
Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder børn og unge under 18 år udsat for æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

Faktaark om æresrelaterede konflikter, social kontrol, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber

 
Hvad er æresrelaterede konflikter? er et af flere faktaark udarbejdet som et led i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

Idékatalog: Et spørgsmål om ære

 
I idékataloget Et spørgsmål om ære, kommer unge, der har været udsat for æresrelaterede konflikter med deres bud på, hvad der skal til for at fremme selvbestemmelse blandt etniske minoritetsunge.
Socialstyrelsen

Håndbog til sagsbehandlere på voksenområdet

 
Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder unge over 18 år eller voksne udsat for æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

Ære og konflikt - metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter

 
Artikler samlet på baggrund af LOKK og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds konference ”Ære og Konflikt” 2013.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund

 
Rapporten sætter fokus på kønsroller og social kontrol blandt unge med ikke-vestlig minoritetsbaggrund. Undersøgelsen blev udført på opdrag fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
Næste 1 | 2 | 3