Æresrelaterede konflikter

 

Rapport om dobbeltliv

 
En rapport om årsager til og psykiske konsekvenser af at leve et dobbeltliv for unge med minoritetsbaggrund.
Etinisk Ung

Ære og konflikt - metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter

 
Artikler samlet på baggrund af LOKK og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds konference ”Ære og Konflikt” 2013.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Ære og konflikt – forældrene i fokus

 
Artikler samlet på baggrund af LOKK og Social-, Børne- og Integrationsministeriets konference ”Ære og Konflikt” 2012.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Efterværn og mægling - Delopgave 2: Undersøgelse af erfaringer med og resultater af mægling

 
Rapport om erfaringer med og resultater af mægling mellem unge og deres familier, der har oplevet æresrelaterede konflikter.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Ære og konflikt – drengenes rolle

 
Artikler samlet på baggrund af LOKK og Social-, Børne- og Integrationsministeriets konference ”Ære og Konflikt” 2011.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Lykkens brud

 
”Lykkens brud” er Simona Abdallahs beretning om livet i et arabisk miljø præget af streng social kontrol over pigerne, om mod og målrettethed og glæden og omkostningerne ved at bryde med det sociale mønster og insisterer på, at leve et liv efter egne ønsker.
Informations Forlag

Når Aicha løber hjemmefra - Psykosocialt arbejde med etniske minoritetspiger

 
"Når Aicha løber hjemmefra" er en bog om de særlige minioritetspiger, der har det så svært derhjemme, med sig selv og familien, at de vælger at søge hjælp udenfor familien, og hvor myndighederne hjælper dem til en anden tilværelse.
Hans Reitzels Forlag

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark: Best practice og kortlægning af viden og indsatser

 
En undersøgelse af den viden og de indsatser, der findes inden for kønsligestillingsområdet i forhold til etniske minoriteter i Danmark. Målet med kortlægningen er, at lære fra de indsatser, der virker, og på den måde få forudsætninger og redskaber til at prioritere og sortere i fremtidige indsatser.
Als Research

Tværkulturel konfliktmægling: Familiekonflikter blandt etniske minoritetsborgere

 
Bog om tværkulturel konfliktmægling som et middel til at løse nogle af de familieproblemer, der kan opstå blandt etniske minoritetsfamilier.
Hans Reitzels Forlag

"Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder" – En evalueringsrapport

 
Etniske minoritetskvinder, der har været udsat for familierelateret vold og/eller tvangsægteskab, står overfor en række særlige udfordringer. Danner har i perioden 2006-2009 udviklet et efterværnsprojekt rettet mod disse særligt udsatte kvinder. Rapporten ”Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder” er en evaluring af projektet.
Danner

Jeg vil bare være mig selv

 
Dokumentarfilm om unge med indvandrerbaggrund, der oplever æresrelaterede konflikter i Danmark.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Sabaah

 
Sabaah er en forening for homo-, bi- og transpersoner med anden etnisk baggrund end dansk og andre som sympatiserer med gruppen og dens aktiviteter.
Sabaah