Idékatalog: Et spørgsmål om ære

Udgivet af: Socialstyrelsen september 2014
I idékataloget Et spørgsmål om ære, kommer unge, der har været udsat for æresrelaterede konflikter med deres bud på, hvad der skal til for at fremme selvbestemmelse blandt etniske minoritetsunge.

Idékataloget er baseret på interviews med unge, som har haft æresrelaterede konflikter tæt inde på livet, og er skabt for at give et indblik i, hvad dem det går ud over, ser som brugbare løsninger. En af de ting, de unge peger på, er vigtigheden af, at sagsbehandlere i kommunen forstår de unges problemer og ved, hvordan de skal agere hensigtsmæssigt. Idékataloget er udarbejdet, som en del af kampagnen Et spørgsmål om ære, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold står bag. Kampagnen gennemføres som en del af Den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

Resultat og effekt

-

Brug værktøjet

-