Faktaark om æresrelaterede konflikter, social kontrol, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber

Udgivet af: Socialstyrelsen september 2014
Hvad er æresrelaterede konflikter? er et af flere faktaark udarbejdet som et led i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

Den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter sætter fokus på bedre samarbejde og koordinering mellem myndigheder og organisationer, opkvalificering af fagfolk, en særlig indsats mod genopdragelsesrejser, støtte til de unge, forebyggelse, oplysning og holdningsbearbejdelse, internationalt samarbejde samt viden og forskning på området.

Du kan hente strategiens øvrige faktaark ved at trykke på deres titler:
Hvad er genopdragelsesrejser?
Hvad er social kontrol?
Mulige symptomer og faresignaler ved æresrelaterede konflikter
Hvad er tvangsægteskaber?
Hvad er religiøse vielser uden borgerlig gyldighed? 

Resultat og effekt

-

Brug værktøjet

-