Håndbog til lærere og pædagoger om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter

Dette er en håndbog til dig, der som pædagog eller lærer kan møde børn eller unge, som er udsat for æresrelaterede konflikter eller i risiko for at blive udsat for æresrelaterede konflikter. Håndbogen giver dig viden, indsigt og handlemuligheder, så du kan give børn og unge den rette støtte. Desuden henviser håndbogen til lovgivning, som er relevant i din håndtering af en mulig æresrelateret sag.

Håndbogen er udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet som led i den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.