Håndbog til sagsbehandlere på børne- og ungdomsområdet

Udgivet af: Socialstyrelsen september 2014
Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder børn og unge under 18 år udsat for æresrelaterede konflikter.

Håndbogen indeholder opmærk­somhedspunkter og gode råd. Desuden henvises der i håndbogen til lovgivning, der kan være relevant i behandlingen af en æresrelateret sag. Håndbogen giver viden om handlemuligheder og styrker dermed muligheden for at give borgerne den rette hjælp. Hånd­bogen er udarbejdet som led i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

Resultat og effekt

-

Brug værktøjet

-