Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund

februar 2014
Rapporten sætter fokus på kønsroller og social kontrol blandt unge med ikke-vestlig minoritetsbaggrund. Undersøgelsen blev udført på opdrag fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Rapporten har særligt fokus på, hvordan kønsroller og forskellige former for social kontrol kan komme til at virke styrende for de unge menneskers liv og integrationsmuligheder. Endvidere søger den at belyse de forskellige betydninger af denne kontrol for unge kvinder og mænd.

Rapporten er baseret på en kvalitativ undersøgelse med dybdegående interview med målgrupperepræsentanter, samt desk studies af eksisterende faglitteratur. I alt er der gennemført 59 anonyme informantinterview med unge mænd og kvinder, samt forældre, og der er derudover gennemført 11 baggrundsinterview med relevante ressourcepersoner og forskere.

Rapporten blev offentliggjort i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts 2014.