Nydanske LGBT-personers levevilkår

Udgivet af: Als Research september 2015
Rapporten er resultatet af en omfattende levevilkårsundersøgelse af nydanske homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har fået gennemført. Rapporten viser, at nydanske LGBT-personer på en række områder har væsentligt dårligere levevilkår end andre LGBT-personer i Danmark.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggjorde i september 2015 en rapport om nydanske homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår. Undersøgelsens resultater er baseret på en kvantitativ survey med mere end 3300 respondenter, interviews med 50 nydanske LGBT-personer samt en repræsentativ undersøgelse af holdninger til LGBT blandt nydanskere generelt. Formålet med undersøgelsen var at skabe en større viden om LGBT-personers levevilkår i etniske minoritetsmiljøer i Danmark og afdække de problemstillinger, som præger livet for disse personer samt omfanget af de eventuelle problemer. Undersøgelsens resultater viser bl.a. at den psykiske trivsel blandt et betydeligt mindretal af nydanske LGBT-personer er meget dårlig. Hver tredje (33%) har overvejet selvmord inden for det seneste år og flertallet holder deres seksuelle orientering eller kønsidentitet skjult over for deres forældre og andre familiemedlemmer.