Undervisningsmateriale om æresrelaterede konflikter - for personale på døgninstitutioner og opholdssteder

Materialet kan anvendes af personalet som led i det pædagogiske arbejde med unge udsat for æresrelaterede konflikter

I foråret 2016 udarbejdede Metropol – i samarbejde med Psykolog Inge Loua og RED Safehouse – et kursus omkring æresrelaterede konflikter for personale på døgninstitutioner og pædagogiske opholdssteder for unge. Dette undervisningsmateriale har udgangspunkt i det undervisningsmateriale, som er produceret til kurserne og er redigeret med henblik på at være tilgængeligt også uden medfølgende kursus.

Materialet giver personalet adgang til at kvalificere sig i forhold til det pædagogiske arbejde med unge udsat for æresrelaterede konflikter.