Æresrelaterede konflikter

 

Etnisk Ung på Facebook

 
På Etnisk Ungs facebookside findes information om Etnisk Ungs ungerådgivning, forældrerådgivning og rådgivning til fagfolk. Endvidere annoncerer siden relevante arrangementer, henviser til relevante artikler, instanser mm.
Etinisk Ung

Spørgsmål om mødom? Hjemmeside for rådgivning om mødomme

 
Anonym rådgivning om mødommen hos EtniskUng.dk
Etinisk Ung

Rådgivning til unge - hæfte med fortællinger om familiekonflikter

 
Hæftet 'Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler - fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund' er en samling af informationer om æresrelaterede konflikter. I hæftet fortæller andre unge herudover, hvordan de oplever pres og tvang fra familen.
Etinisk Ung

Mellem ære og skam - en håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

 
Æresrelateret vold adskiller sig fra andre former for vold i familien. Derfor kræver sager om æresrelateret vold en særlig tilgang.
Etinisk Ung

etniskeforældre.dk

 
En ny hjemmeside med viden til forældre med minoritetsbaggrund og fagfolk, der arbejder med æresrelaterede konflikter.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Håndbog til sagsbehandlere på børne- og ungdomsområdet

 
Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder børn og unge under 18 år udsat for æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

Faktaark om æresrelaterede konflikter, social kontrol, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber

 
Hvad er æresrelaterede konflikter? er et af flere faktaark udarbejdet som et led i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

Idékatalog: Et spørgsmål om ære

 
I idékataloget Et spørgsmål om ære, kommer unge, der har været udsat for æresrelaterede konflikter med deres bud på, hvad der skal til for at fremme selvbestemmelse blandt etniske minoritetsunge.
Socialstyrelsen

Håndbog til sagsbehandlere på voksenområdet

 
Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder unge over 18 år eller voksne udsat for æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

Et Spørgsmål om Ære

 
Idékataloget blev udarbejdet som led i kampagnen Et Spørgsmål om Ære i 2014. Idékataloget henvender sig til fagfolk, der arbejder med at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter.
Als Research

Mobil applikation om æresrelaterede konflikter

 
App´en Mærk er Socialstyrelsens app og henvender sig til unge og fagfolk der ønsker mere viden om æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

HEDER/HONOUR - En film om æresrelaterede konflikter

 
HEDER er en svensk produceret film om æresrelaterede konflikter. Målgruppen er alle kommunale medarbejdere, der har brug for større viden om æresrelaterede konflikter.
HEDER - en film om æresrelaterede konflikter

Rådgivning om kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter

 
VISO tilbyder gratis rådgivning om kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter
Socialstyrelsen

LOKKs tilbud om konfliktmægling

 
LOKK har siden 2002 tilbudt konfliktmægling til unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Det kan være social kontrol, pres, tvangsægteskab, genopdragelsesrejser samt vold og trusler.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Udenrigsministeriets globale vagtcenter - døgnåben hotline

 
Udenrigsministeriets globale vagtcenter har døgnåbent på tlf.: 33 92 11 12

R.E.D.

 
Rehabiliteringscenter for Etniske unge i Danmark
R.E.D

Etnisk Ung

 
Anonym rådgivning for unge.
Etinisk Ung

Tværkulturel Konfliktmægling

 
Bogen beskæftiger sig med æresrelaterede familiekonflikter blandt etniske minoriteter. Hvad er ære og æresrelaterede konflikter? Hvorfor og hvordan opstår disse konflikter? Hvordan kan man forebygge konflikterne? Hvad kan man gøre for at hjælpe de personer der bliver udsat for æresrelaterede konflikter? Hvordan kan man bruge dialog til at skabe bæredygtige forandringer?
Hans Reitzels Forlag

Teenagepige mellem to kulturer/ Forældre mellem to kulturer

 
To dokumentarfilm om hhv. unge piger og deres forældre med indvandrerbaggrund. Filmene omhandler nogle af de vaskeligheder, der kan være ved at leve mellem forældrenes kulturelle udgangspunkt og den danske ungdomskultur. I de to film møder vi hhv. de unges og forældrenes perspektiver.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Værktøjskasse ”Den gode samtale”

 
Værktøjskassen - til fagfolk der arbejder med etniske minoritetsunge i krise.
Etinisk Ung