Æresrelaterede konflikter

 

Information om genopdragelsesrejser

 
Til lærere og vejledere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Overvejer du at sende dit barn til udlandet?

 
Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Nydanske LGBT-personers levevilkår

 
Rapporten er resultatet af en omfattende levevilkårsundersøgelse af nydanske homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har fået gennemført. Rapporten viser, at nydanske LGBT-personer på en række områder har væsentligt dårligere levevilkår end andre LGBT-personer i Danmark.
Als Research

Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund

 
Rapporten sætter fokus på kønsroller og social kontrol blandt unge med ikke-vestlig minoritetsbaggrund. Undersøgelsen blev udført på opdrag fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

National strategi mod æresrelaterede konflikter

 
Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold lancerede den 6. juli 2012 en national strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategien har til formål at bekæmpe æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber, social kontrol mv.

Parallelle retsopfattelser i Danmark

 
Et kvalitativt studie af privatretlige praksisser blandt etniske minoriteter

Ung i 2011 – Nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser

 
Rapporten er resultatet af en stor undersøgelse om social kontrol blandt ca. 3.000 unge nydanskere, som Social- og Integrationsministeriet har fået gennemført. Rapporten viser, at der eksisterer omfattende social kontrol blandt nydanske unge især i forhold til parforhold, køn og seksualitet.

Mellom makt og afmakt. Om unge men, tvangsekteskab, vold og kontroll.

 
Rapport om drenge og unge mænd berørt af tvangsægteskab, ekstre kontrol og æresrelateret vold

Familien betyder alt - Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier

 
En undersøgelse af karakteren af volden mod etniske minoritetskvinder i etniske minoritetsfamilier samt en kortlægning af den hjælp som kvinder kan få tilbudt eksempelvis på krisecentrene med henblik på om indsats er tilstrækkelig eller kan forbedres.
TrygFonden

Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

 
En samlet kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kortlægningen gennemgår bl.a. lovgivning på området, forebyggende indsatser og den akutte hjælp, der ydes til unge.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Likestilling og minoritetsungdom i Norden med fokus på sosial kontroll

 
Rapporten er en kortlægning af tilgængelig viden om forekomsten af social kontrol af minoritetsunge, dens omfang, udtryksformer og implikationer for piger, drenge og familier.
Nordisk Institutt for kunnskap om kjønn

Social kontrol i etniske minoritetsfamilier

 
Formålet med denne rapport er at give professionelle et større indblik i begrebet social kontrol, så de bliver bedre rustet til arbejdet med de unge og deres familier.
Københavns Kommune, Etnisk Konsulentteam

Mænd der slår kvinder

 
En pilotundersøgelse af fire mænd med etnisk minoritetsbaggrunds forskellige historier, der alle inkluderer vold mod kvinder primært i form af vold mod ægtefællen.
Als Research

Indsatser mod æresrelateret vold

 
En undersøgelse af indsatsen mod æresrelateret vold i seks europæiske lande
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Undersøgelse af længerevarende ophold for børn med ikke vestlig baggrund

 
Undersøgelse af længerevarende udlandsophold for børn med ikke vestlig baggrund. Undersøgelsen er kvalitativ og omhandler motiverne bag opholdene i oprindelseslandet, hvilke forhold børnene befinder sig under ved opholdet og opholdenes betydning for børnenes trivsel og integration i Danmark.