Æresrelaterede konflikter

Filtrer
 

Et Spørgsmål om Ære

 
Idékataloget blev udarbejdet som led i kampagnen Et Spørgsmål om Ære i 2014. Idékataloget henvender sig til fagfolk, der arbejder med at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter.
Als Research

Mobil applikation om æresrelaterede konflikter

 
App´en Mærk er Socialstyrelsens app og henvender sig til unge og fagfolk der ønsker mere viden om æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

HEDER/HONOUR - En film om æresrelaterede konflikter

 
HEDER er en svensk produceret film om æresrelaterede konflikter. Målgruppen er alle kommunale medarbejdere, der har brug for større viden om æresrelaterede konflikter.
HEDER - en film om æresrelaterede konflikter

Rådgivning om kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter

 
VISO tilbyder gratis rådgivning om kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter
Socialstyrelsen

Ære og konflikt – forældrene i fokus

 
Artikler samlet på baggrund af LOKK og Social-, Børne- og Integrationsministeriets konference ”Ære og Konflikt” 2012.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

LOKKs tilbud om konfliktmægling

 
LOKK har siden 2002 tilbudt konfliktmægling til unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Det kan være social kontrol, pres, tvangsægteskab, genopdragelsesrejser samt vold og trusler.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Udenrigsministeriets globale vagtcenter - døgnåben hotline

 
Udenrigsministeriets globale vagtcenter har døgnåbent på tlf.: 33 92 11 12

R.E.D.

 
Rehabiliteringscenter for Etniske unge i Danmark
R.E.D

Etnisk Ung

 
Anonym rådgivning for unge.
Etinisk Ung

Efterværn og mægling - Delopgave 2: Undersøgelse af erfaringer med og resultater af mægling

 
Rapport om erfaringer med og resultater af mægling mellem unge og deres familier, der har oplevet æresrelaterede konflikter.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

National strategi mod æresrelaterede konflikter

 
Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold lancerede den 6. juli 2012 en national strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategien har til formål at bekæmpe æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber, social kontrol mv.

Ære og konflikt – drengenes rolle

 
Artikler samlet på baggrund af LOKK og Social-, Børne- og Integrationsministeriets konference ”Ære og Konflikt” 2011.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Lykkens brud

 
”Lykkens brud” er Simona Abdallahs beretning om livet i et arabisk miljø præget af streng social kontrol over pigerne, om mod og målrettethed og glæden og omkostningerne ved at bryde med det sociale mønster og insisterer på, at leve et liv efter egne ønsker.
Informations Forlag

Når Aicha løber hjemmefra - Psykosocialt arbejde med etniske minoritetspiger

 
"Når Aicha løber hjemmefra" er en bog om de særlige minioritetspiger, der har det så svært derhjemme, med sig selv og familien, at de vælger at søge hjælp udenfor familien, og hvor myndighederne hjælper dem til en anden tilværelse.
Hans Reitzels Forlag

Parallelle retsopfattelser i Danmark

 
Et kvalitativt studie af privatretlige praksisser blandt etniske minoriteter

Ung i 2011 – Nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser

 
Rapporten er resultatet af en stor undersøgelse om social kontrol blandt ca. 3.000 unge nydanskere, som Social- og Integrationsministeriet har fået gennemført. Rapporten viser, at der eksisterer omfattende social kontrol blandt nydanske unge især i forhold til parforhold, køn og seksualitet.

Tværkulturel Konfliktmægling

 
Bogen beskæftiger sig med æresrelaterede familiekonflikter blandt etniske minoriteter. Hvad er ære og æresrelaterede konflikter? Hvorfor og hvordan opstår disse konflikter? Hvordan kan man forebygge konflikterne? Hvad kan man gøre for at hjælpe de personer der bliver udsat for æresrelaterede konflikter? Hvordan kan man bruge dialog til at skabe bæredygtige forandringer?
Hans Reitzels Forlag

Teenagepige mellem to kulturer/ Forældre mellem to kulturer

 
To dokumentarfilm om hhv. unge piger og deres forældre med indvandrerbaggrund. Filmene omhandler nogle af de vaskeligheder, der kan være ved at leve mellem forældrenes kulturelle udgangspunkt og den danske ungdomskultur. I de to film møder vi hhv. de unges og forældrenes perspektiver.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark: Best practice og kortlægning af viden og indsatser

 
En undersøgelse af den viden og de indsatser, der findes inden for kønsligestillingsområdet i forhold til etniske minoriteter i Danmark. Målet med kortlægningen er, at lære fra de indsatser, der virker, og på den måde få forudsætninger og redskaber til at prioritere og sortere i fremtidige indsatser.
Als Research

Mellom makt og afmakt. Om unge men, tvangsekteskab, vold og kontroll.

 
Rapport om drenge og unge mænd berørt af tvangsægteskab, ekstre kontrol og æresrelateret vold