Æresrelaterede konflikter

Filtrer
 

Mænd der slår kvinder

 
En pilotundersøgelse af fire mænd med etnisk minoritetsbaggrunds forskellige historier, der alle inkluderer vold mod kvinder primært i form af vold mod ægtefællen.
Als Research

Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund

 
Rapporten sætter fokus på kønsroller og social kontrol blandt unge med ikke-vestlig minoritetsbaggrund. Undersøgelsen blev udført på opdrag fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Nydanske LGBT-personers levevilkår

 
Rapporten er resultatet af en omfattende levevilkårsundersøgelse af nydanske homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har fået gennemført. Rapporten viser, at nydanske LGBT-personer på en række områder har væsentligt dårligere levevilkår end andre LGBT-personer i Danmark.
Als Research

Et Spørgsmål om Ære

 
Idékataloget blev udarbejdet som led i kampagnen Et Spørgsmål om Ære i 2014. Idékataloget henvender sig til fagfolk, der arbejder med at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter.
Als Research

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark: Best practice og kortlægning af viden og indsatser

 
En undersøgelse af den viden og de indsatser, der findes inden for kønsligestillingsområdet i forhold til etniske minoriteter i Danmark. Målet med kortlægningen er, at lære fra de indsatser, der virker, og på den måde få forudsætninger og redskaber til at prioritere og sortere i fremtidige indsatser.
Als Research

"Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder" – En evalueringsrapport

 
Etniske minoritetskvinder, der har været udsat for familierelateret vold og/eller tvangsægteskab, står overfor en række særlige udfordringer. Danner har i perioden 2006-2009 udviklet et efterværnsprojekt rettet mod disse særligt udsatte kvinder. Rapporten ”Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder” er en evaluring af projektet.
Danner

Undersøgelse af længerevarende ophold for børn med ikke vestlig baggrund

 
Undersøgelse af længerevarende udlandsophold for børn med ikke vestlig baggrund. Undersøgelsen er kvalitativ og omhandler motiverne bag opholdene i oprindelseslandet, hvilke forhold børnene befinder sig under ved opholdet og opholdenes betydning for børnenes trivsel og integration i Danmark.

Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

 
En samlet kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kortlægningen gennemgår bl.a. lovgivning på området, forebyggende indsatser og den akutte hjælp, der ydes til unge.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Rapport om dobbeltliv

 
En rapport om årsager til og psykiske konsekvenser af at leve et dobbeltliv for unge med minoritetsbaggrund.
Etinisk Ung

Spørgsmål om mødom? Hjemmeside for rådgivning om mødomme

 
Anonym rådgivning om mødommen hos EtniskUng.dk
Etinisk Ung

Etnisk Ung på Facebook

 
På Etnisk Ungs facebookside findes information om Etnisk Ungs ungerådgivning, forældrerådgivning og rådgivning til fagfolk. Endvidere annoncerer siden relevante arrangementer, henviser til relevante artikler, instanser mm.
Etinisk Ung

Etnisk Ung

 
Anonym rådgivning for unge.
Etinisk Ung

Mellem ære og skam - en håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

 
Æresrelateret vold adskiller sig fra andre former for vold i familien. Derfor kræver sager om æresrelateret vold en særlig tilgang.
Etinisk Ung

Rådgivning til unge - hæfte med fortællinger om familiekonflikter

 
Hæftet 'Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler - fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund' er en samling af informationer om æresrelaterede konflikter. I hæftet fortæller andre unge herudover, hvordan de oplever pres og tvang fra familen.
Etinisk Ung

Værktøjskasse ”Den gode samtale”

 
Værktøjskassen - til fagfolk der arbejder med etniske minoritetsunge i krise.
Etinisk Ung

Håndtering af æresrelaterede konflikter hos unge - Hvad skal man være opmærksom på?

 
Folderen er målrettet fagfolk, der møder unge med æresrelaterede problemstillinger tæt inde på livet. Folderen indeholder 16 opmærksomhedspunkter til fagpersoner, der skal indgå i en dialog med den unge, når den unge beder om hjælp.
Etinisk Ung

Etnisk Konsulentteam, Københavns Kommune

 
Etnisk Konsulentteam yder bistand i forbindelse med æresrelaterede konflikter i form af sagssparring, konfliktmægling, trusselsvurderinger og undervisning.
Etnisk Konsulentteam

HEDER/HONOUR - En film om æresrelaterede konflikter

 
HEDER er en svensk produceret film om æresrelaterede konflikter. Målgruppen er alle kommunale medarbejdere, der har brug for større viden om æresrelaterede konflikter.
HEDER - en film om æresrelaterede konflikter

Når Aicha løber hjemmefra - Psykosocialt arbejde med etniske minoritetspiger

 
"Når Aicha løber hjemmefra" er en bog om de særlige minioritetspiger, der har det så svært derhjemme, med sig selv og familien, at de vælger at søge hjælp udenfor familien, og hvor myndighederne hjælper dem til en anden tilværelse.
Hans Reitzels Forlag

Tværkulturel Konfliktmægling

 
Bogen beskæftiger sig med æresrelaterede familiekonflikter blandt etniske minoriteter. Hvad er ære og æresrelaterede konflikter? Hvorfor og hvordan opstår disse konflikter? Hvordan kan man forebygge konflikterne? Hvad kan man gøre for at hjælpe de personer der bliver udsat for æresrelaterede konflikter? Hvordan kan man bruge dialog til at skabe bæredygtige forandringer?
Hans Reitzels Forlag
Næste 1 | 2 | 3