Æresrelaterede konflikter

Filtrer
 

Etnisk Konsulentteam, Københavns Kommune

 
Etnisk Konsulentteam yder bistand i forbindelse med æresrelaterede konflikter i form af sagssparring, konfliktmægling, trusselsvurderinger og undervisning.
Etnisk Konsulentteam

Ære og Drab: Fadime - en sag til eftertanke

 
Unni Wikan’s bidrag til forståelsen af æresdrab med udgangspunkt i sagen om Fadime Sahindal, en svensk-kurdisk kvinde, der blev dræbt af sin far den 21. januar 2002 i Sverige.
Høst & Søn

Undersøgelse af længerevarende ophold for børn med ikke vestlig baggrund

 
Undersøgelse af længerevarende udlandsophold for børn med ikke vestlig baggrund. Undersøgelsen er kvalitativ og omhandler motiverne bag opholdene i oprindelseslandet, hvilke forhold børnene befinder sig under ved opholdet og opholdenes betydning for børnenes trivsel og integration i Danmark.

Indsatser mod æresrelateret vold

 
En undersøgelse af indsatsen mod æresrelateret vold i seks europæiske lande
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Sabaah

 
Sabaah er en forening for homo-, bi- og transpersoner med anden etnisk baggrund end dansk og andre som sympatiserer med gruppen og dens aktiviteter.
Sabaah

Connect

 
Connect er et mentorprojekt, der hjælper unge med etnisk minoritetsbaggrund mellem 18 og 30 år, der har brudt med deres familier. Mentorprojektet har til formål at hjælpe de unge med at etablere sig efter bruddet og skabe et nyt netværk for den unge.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Dialogkorps om æresrelaterede konflikter

 
Dialogkorpset er et gratis tilbud fra Socialstyrelsen. Dialogkorpset går i dialog med unge og forældre om social kontrol og er med til at fremme holdningsændringer ift. til ligestilling, ægteskab, individuelle rettigheder osv. Dialogbesøgenes indhold, varighed mm. tilpasses altid til den pågældende målgruppe.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Mænd der slår kvinder

 
En pilotundersøgelse af fire mænd med etnisk minoritetsbaggrunds forskellige historier, der alle inkluderer vold mod kvinder primært i form af vold mod ægtefællen.
Als Research

Social kontrol i etniske minoritetsfamilier

 
Formålet med denne rapport er at give professionelle et større indblik i begrebet social kontrol, så de bliver bedre rustet til arbejdet med de unge og deres familier.
Københavns Kommune, Etnisk Konsulentteam

Likestilling og minoritetsungdom i Norden med fokus på sosial kontroll

 
Rapporten er en kortlægning af tilgængelig viden om forekomsten af social kontrol af minoritetsunge, dens omfang, udtryksformer og implikationer for piger, drenge og familier.
Nordisk Institutt for kunnskap om kjønn

Jeg vil bare være mig selv

 
Dokumentarfilm om unge med indvandrerbaggrund, der oplever æresrelaterede konflikter i Danmark.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

"Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder" – En evalueringsrapport

 
Etniske minoritetskvinder, der har været udsat for familierelateret vold og/eller tvangsægteskab, står overfor en række særlige udfordringer. Danner har i perioden 2006-2009 udviklet et efterværnsprojekt rettet mod disse særligt udsatte kvinder. Rapporten ”Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder” er en evaluring af projektet.
Danner

Håndtering af æresrelaterede konflikter hos unge - Hvad skal man være opmærksom på?

 
Folderen er målrettet fagfolk, der møder unge med æresrelaterede problemstillinger tæt inde på livet. Folderen indeholder 16 opmærksomhedspunkter til fagpersoner, der skal indgå i en dialog med den unge, når den unge beder om hjælp.
Etinisk Ung

Værktøjskasse ”Den gode samtale”

 
Værktøjskassen - til fagfolk der arbejder med etniske minoritetsunge i krise.
Etinisk Ung

Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

 
En samlet kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kortlægningen gennemgår bl.a. lovgivning på området, forebyggende indsatser og den akutte hjælp, der ydes til unge.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Tværkulturel konfliktmægling: Familiekonflikter blandt etniske minoritetsborgere

 
Bog om tværkulturel konfliktmægling som et middel til at løse nogle af de familieproblemer, der kan opstå blandt etniske minoritetsfamilier.
Hans Reitzels Forlag

Familien betyder alt - Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier

 
En undersøgelse af karakteren af volden mod etniske minoritetskvinder i etniske minoritetsfamilier samt en kortlægning af den hjælp som kvinder kan få tilbudt eksempelvis på krisecentrene med henblik på om indsats er tilstrækkelig eller kan forbedres.
TrygFonden

Mellom makt og afmakt. Om unge men, tvangsekteskab, vold og kontroll.

 
Rapport om drenge og unge mænd berørt af tvangsægteskab, ekstre kontrol og æresrelateret vold

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark: Best practice og kortlægning af viden og indsatser

 
En undersøgelse af den viden og de indsatser, der findes inden for kønsligestillingsområdet i forhold til etniske minoriteter i Danmark. Målet med kortlægningen er, at lære fra de indsatser, der virker, og på den måde få forudsætninger og redskaber til at prioritere og sortere i fremtidige indsatser.
Als Research

Teenagepige mellem to kulturer/ Forældre mellem to kulturer

 
To dokumentarfilm om hhv. unge piger og deres forældre med indvandrerbaggrund. Filmene omhandler nogle af de vaskeligheder, der kan være ved at leve mellem forældrenes kulturelle udgangspunkt og den danske ungdomskultur. I de to film møder vi hhv. de unges og forældrenes perspektiver.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter
Næste 1 | 2 | 3