Æresrelaterede konflikter

Filtrer
 

"Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder" – En evalueringsrapport

 
Etniske minoritetskvinder, der har været udsat for familierelateret vold og/eller tvangsægteskab, står overfor en række særlige udfordringer. Danner har i perioden 2006-2009 udviklet et efterværnsprojekt rettet mod disse særligt udsatte kvinder. Rapporten ”Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder” er en evaluring af projektet.
Danner

Ære og Drab: Fadime - en sag til eftertanke

 
Unni Wikan’s bidrag til forståelsen af æresdrab med udgangspunkt i sagen om Fadime Sahindal, en svensk-kurdisk kvinde, der blev dræbt af sin far den 21. januar 2002 i Sverige.
Høst & Søn

Ære og konflikt - metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter

 
Artikler samlet på baggrund af LOKK og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds konference ”Ære og Konflikt” 2013.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Ære og konflikt – drengenes rolle

 
Artikler samlet på baggrund af LOKK og Social-, Børne- og Integrationsministeriets konference ”Ære og Konflikt” 2011.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Ære og konflikt – forældrene i fokus

 
Artikler samlet på baggrund af LOKK og Social-, Børne- og Integrationsministeriets konference ”Ære og Konflikt” 2012.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Connect

 
Connect er et mentorprojekt, der hjælper unge med etnisk minoritetsbaggrund mellem 18 og 30 år, der har brudt med deres familier. Mentorprojektet har til formål at hjælpe de unge med at etablere sig efter bruddet og skabe et nyt netværk for den unge.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Dialogkorps om æresrelaterede konflikter

 
Dialogkorpset er et gratis tilbud fra Socialstyrelsen. Dialogkorpset går i dialog med unge og forældre om social kontrol og er med til at fremme holdningsændringer ift. til ligestilling, ægteskab, individuelle rettigheder osv. Dialogbesøgenes indhold, varighed mm. tilpasses altid til den pågældende målgruppe.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Efterværn og mægling - Delopgave 2: Undersøgelse af erfaringer med og resultater af mægling

 
Rapport om erfaringer med og resultater af mægling mellem unge og deres familier, der har oplevet æresrelaterede konflikter.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Et Spørgsmål om Ære

 
Idékataloget blev udarbejdet som led i kampagnen Et Spørgsmål om Ære i 2014. Idékataloget henvender sig til fagfolk, der arbejder med at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter.
Als Research

Etnisk Konsulentteam, Københavns Kommune

 
Etnisk Konsulentteam yder bistand i forbindelse med æresrelaterede konflikter i form af sagssparring, konfliktmægling, trusselsvurderinger og undervisning.
Etnisk Konsulentteam

Etnisk Ung

 
Anonym rådgivning for unge.
Etinisk Ung

Etnisk Ung på Facebook

 
På Etnisk Ungs facebookside findes information om Etnisk Ungs ungerådgivning, forældrerådgivning og rådgivning til fagfolk. Endvidere annoncerer siden relevante arrangementer, henviser til relevante artikler, instanser mm.
Etinisk Ung

etniskeforældre.dk

 
En ny hjemmeside med viden til forældre med minoritetsbaggrund og fagfolk, der arbejder med æresrelaterede konflikter.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Faktaark om æresrelaterede konflikter, social kontrol, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber

 
Hvad er æresrelaterede konflikter? er et af flere faktaark udarbejdet som et led i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

Familien betyder alt - Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier

 
En undersøgelse af karakteren af volden mod etniske minoritetskvinder i etniske minoritetsfamilier samt en kortlægning af den hjælp som kvinder kan få tilbudt eksempelvis på krisecentrene med henblik på om indsats er tilstrækkelig eller kan forbedres.
TrygFonden

Håndbog til sagsbehandlere på børne- og ungdomsområdet

 
Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder børn og unge under 18 år udsat for æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen

Håndbog til sagsbehandlere på voksenområdet

 
Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder unge over 18 år eller voksne udsat for æresrelaterede konflikter.
Socialstyrelsen
Næste 1 | 2 | 3