Familie & sundhed

På denne side finder du integrationsviden om temaet Familie & sundhed.
 

Herning er nået godt i mål med Sverigesmodellen

 
Herning Kommune har haft succes med at styrke indsatsen over for udsatte børn med færre sager pr. sagsbehandler og mere tværfagligt samarbejde. Forsøget har betydet bedre sagsgange, færre anbragte børn – og kommunen har sparet penge. Det viser KORAs evaluering af projektet.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Vejen til Viden - projekt sætter fokus på vold i hjemmet

 
Projekt Vejen til Viden sætter fokus på vold i hjemmet og udbreder viden om rettigheder og handlemuligheder for voldsudsatte kvinder. Projektets henvender sig til etniske minoritetskvinder i Danmark, som er marginaliserede i forhold til det danske samfund på grund af bl.a. manglende sprogkundskaber. Vejen til viden er opsøgende i sin form og landsdækkende.
Kvindecenterfonden Dannerhuset

Komplicerede tolkekrævende læge-patient samtaler over videokonference system

 
Ny rapport om helbredsvurdering af flygtninge i samarbejde mellem sygehus og kommune. Rapporten bygger over et pilotprojekt gennemført i Varde Kommune i et samarbejde mellem almen praksis, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH samt Varde Kommune. Erfaringerne kan bruges til at godtgøre, at selv vanskelige samtaler kan udføres via videokonference under de rigtige forudsætninger.
Varde Kommune

Rapport om dobbeltliv

 
En rapport om årsager til og psykiske konsekvenser af at leve et dobbeltliv for unge med minoritetsbaggrund.
Etinisk Ung

Evaluering af Migrationsskolen

 
Evaluering af Migrationsskolen - et projekt som med støtte fra den Europæisk Regionale Udviklingsfond, fra 2011-2014 har drevet både forsknings- og udviklingscentre inden for demensområdet i København og Malmø. Hovedformålet har været at tilbyde uddannelse i Øresundsregionen om diagnostik og pleje og omsorg for mennesker med demens født i andre lande end Danmark og Sverige
Nationalt Videnscenter for Demens

Kunstterapi for traumatiserede flygtninge

 
Flygtninge i behandling i Oasis kan nu også få bearbejdet deres traumer gennem billeder. Gruppen fungerer som supplement til den øvrige behandling.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Narrativt og kreativt gruppeforløb for uledsagede mindreårige

 
Behandlingen består i at skrive en fælles historie om en fiktiv person og tale om søvn, sundhed og sorg. Det giver deltagerne mulighed for at bearbejde egne oplevelser. De kreative og fysiske øvelser forebygger, at de unge senere får kroniske psykiske problemer.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Ære og konflikt - metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter

 
Artikler samlet på baggrund af LOKK og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds konference ”Ære og Konflikt” 2013.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Tak fordi I lavede en bedre version af mig. Erfaringer fra Indvandrermediinsk klinik 2008-2013

 
Rapporten beskriver i del 1 de videnskabelige grunde til, at der er behov for en indvandrermedicinsk klinik i hver region. Del 2 beskriver de konkrete erfaringer fra Indvandrermedicinsk klinik på Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital.
Indvandrermedicinsk Klinik

Interkulturel sunhedsfremme og rehabilitering

 
I denne rapport, har CFK dokumenteret og evalueret tiltag og processer, som er blevet gennemgået og udviklet på baggrund af projektet ’Interkulturel Sundhedsfremme & Rehabilitering’, hvis formål har været at afdække etniske minoritetsborgeres helbredsproblemer.
CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Ære og konflikt – forældrene i fokus

 
Artikler samlet på baggrund af LOKK og Social-, Børne- og Integrationsministeriets konference ”Ære og Konflikt” 2012.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Efterværn og mægling - Delopgave 2: Undersøgelse af erfaringer med og resultater af mægling

 
Rapport om erfaringer med og resultater af mægling mellem unge og deres familier, der har oplevet æresrelaterede konflikter.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Ære og konflikt – drengenes rolle

 
Artikler samlet på baggrund af LOKK og Social-, Børne- og Integrationsministeriets konference ”Ære og Konflikt” 2011.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Lykkens brud

 
”Lykkens brud” er Simona Abdallahs beretning om livet i et arabisk miljø præget af streng social kontrol over pigerne, om mod og målrettethed og glæden og omkostningerne ved at bryde med det sociale mønster og insisterer på, at leve et liv efter egne ønsker.
Informations Forlag

Når Aicha løber hjemmefra - Psykosocialt arbejde med etniske minoritetspiger

 
"Når Aicha løber hjemmefra" er en bog om de særlige minioritetspiger, der har det så svært derhjemme, med sig selv og familien, at de vælger at søge hjælp udenfor familien, og hvor myndighederne hjælper dem til en anden tilværelse.
Hans Reitzels Forlag

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark: Best practice og kortlægning af viden og indsatser

 
En undersøgelse af den viden og de indsatser, der findes inden for kønsligestillingsområdet i forhold til etniske minoriteter i Danmark. Målet med kortlægningen er, at lære fra de indsatser, der virker, og på den måde få forudsætninger og redskaber til at prioritere og sortere i fremtidige indsatser.
Als Research

Tværkulturel konfliktmægling: Familiekonflikter blandt etniske minoritetsborgere

 
Bog om tværkulturel konfliktmægling som et middel til at løse nogle af de familieproblemer, der kan opstå blandt etniske minoritetsfamilier.
Hans Reitzels Forlag

"Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder" – En evalueringsrapport

 
Etniske minoritetskvinder, der har været udsat for familierelateret vold og/eller tvangsægteskab, står overfor en række særlige udfordringer. Danner har i perioden 2006-2009 udviklet et efterværnsprojekt rettet mod disse særligt udsatte kvinder. Rapporten ”Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder” er en evaluring af projektet.
Danner

Jeg vil bare være mig selv

 
Dokumentarfilm om unge med indvandrerbaggrund, der oplever æresrelaterede konflikter i Danmark.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Samfund og sprog som rehabilitering – erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse

 
Læs om de faglige udfordringer og muligheder man som socialfaglig og pædagogisk medarbejder har, når man skal tilrettelægge pædagogiske og rehabiliterende aktiviteter for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse, herunder hjemløse.