Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark

Udgivet af: Als Research maj 2009
Als Research gennemførte i perioden november 2008 til februar 2009 en undersøgelse af omfanget af khat-forbrug og holdninger til khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark. Kortlægningen blev udført på opdrag fra Sundhedsstyrelsen og rapporten blev udgivet i maj 2009.

Denne rapport præsenterer en kortlægning af forbrug og holdninger til khat blandt dansk-somaliere i alderen 15-50 år. Data og resultater er baseret på en større spørgeskemaundersøgelse blandt dansk-somaliere samt en mindre supplerende interviewundersøgelse omkring brug og holdninger til khat.

Undersøgelsen bekræfter, at der er brug for en forebyggende indsats mod khatmisbrug i det somaliske miljø og giver desuden et solidt grundlag for, hvordan en sådan indsats kan tilrettelægges.

Undersøgelsen er foretaget i perioden november 2008 til februar 2009 på opdrag fra Sundhedsstyrelsen.