Foreningskvinder - metode

Udgivet af: DGI januar 2017

Foreningskvinder
I dag deltager markant færre piger og kvinder med etnisk minoritetsbaggrund som medlemmer og frivillige i idræts- og foreningslivet sammenlignet med befolkningen som helhed.

Den lavere foreningsdeltagelse skyldes blandt andet, at der mangler målrettede tilbud til etniske minoritetspiger og -kvinder, der er tilrettelagt ud fra målgruppens ønsker til aktiviteter og faciliteter.

DGI har valgt at påtage sig en vigtig opgave i forhold til at etablere de rette kanaler ind i det frivillige arbejde og øge foreningsdeltagelse for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

Konceptet DGI Foreningskvinder har som mål at få en større andel af primært etniske minoritetskvinder inkluderet i foreningslivet, men alle kvinder er velkomne. Konceptet består af seks bærende principper:

  • De skal gøre det selv!

  • Det skal være sjovt og socialt!

  • Foreningstilbud på deltagernes præmisser!

  • De skal gøre, frem for at høre!

  • Foreningskvinder er hinandens bedste ambassadører!

  • Organisering giver netværk og indflydelse!

DGI faciliterer en udviklingsproces for foreningernes bestyrelser og frivillige. DGI hjælper foreningerne på vej med de nødvendige værktøjer, for eksempel hvordan man laver vedtægter, hvilke roller man skal have i bestyrelsen, hvordan man styrer økonomien i en forening, og hvad der skal til for, at der kommer flere medlemmer og frivillige.

 

Kontakt

DGI