Islam i dansk psykiatri

Udgivet af: Tidsskrift for Islamforskning januar 2008
Gennem de sidste 10-15 år er der kommet en stadig stigende opmærksomhed inden for psykiatrien i Danmark på patienter med anden etnisk baggrund end dansk.

Denne artikel præsenterer og sammenligner tilgangen til minoritetspatienter inden for det psykiatriske system i henholdsvis USA og Danmark: Hvorledes patienterne kategoriseres og håndteres i en institutionel praksis. I USA anvender man en vifte af kategorier, mens minoritetspatienterne i en dansk kontekst overvejende tematiseres som ’muslimer’. Dernæst diskuteres de forskellige tilgange i lyset af de respektive landes bredere politiske og samfundsmæssige kontekst.

Kontakt

Tidsskrift for Islamforskning
Katrine Schepelern Johansen, Projektleder, KORA