LÆR AT TACKLE på nemt dansk

Udgivet af: Komiteen for Sundhedsoplysning august 2016
I projektet LÆR AT TACKLE på nemt dansk udvikles en sproglig forenklet udgave af LÆR AT TACKLE-kurserne, så mennesker med dansk som andetsprog, som har sparsomme danskkundskaber, kan få større udbytte af kurserne. LÆR AT TACKLE er selvhjælpskurser for mennesker med langvarige lidelser. Deltagerne får redskaber til at mestre sygdom og håndtere udfordringer i hverdagen.

LÆR AT TACKLE er kurser til mennesker med langvarig sygdom, som har dokumenteret effekt. På kurserne lærer kursisterne at overkomme udfordringer og håndtere hverdagen med sygdom. De får øget deres oplevelse af kontrol og livskvalitet i hverdagen og lærer at passe bedre på sig selv. Instruktørerne på kurserne er selv erfarne selvhjælpere, som har sygdom inde på livet. De fungerer som positive rollemodeller, der inspirerer kursisterne til at afprøve nye redskaber og giver kursisterne tro på, at de kan få en bedre hverdag. Kurserne består af 6-7 moduler á 2,5 time og afholdes i størstedelen af landets kommuner.

I projektet LÆR AT TACKLE på nemt dansk udvikles en sproglig forenklet udgave af kurserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE kroniske smerter. På kurserne undervises der efter en manual. Denne er redigeret, således at sproget bliver enklere i form af ændret sætningsopbygning og nemmere ord. Derudover bruges der i højere grad end i de traditionelle kurser illustrationer, der skal understøtte det talte sprog. Endeligt er der også arbejdet med eksempler, som målgruppen kan spejle sig i.  Den første udgave af LÆR AT TACKLE angst og depression på nemt dansk afprøves og evalueres i samarbejde med Aalborg og Gladsaxe Kommuner. I Gladsaxe Kommune holdes kurset for en etnisk blandet gruppe af borgere med dansk som andetsprog. I Aalborg Kommune holdes det for borgere med grønlandsk baggrund. Kurserne afholdes i enten forebyggelsescentre eller almene boligområder, hvor mange beboere er borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Indsatsen udvikles og testes af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Gladsaxe og Aalborg Kommuner, Københavns Sprogcenter og Indvandrer-medicinsk klinik på Hvidovre Hospital. Projektet er støttet af TrygFonden.

Projektperioden løber fra 2016-2019.  I efteråret 2018 har kommunerne mulighed for at opstarte nemt dansk-kurser i LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE kroniske smerter.

Resultat og effekt

LÆR AT TACKLE angst og depression er det første LÆR AT TACKLE-kursus, som omformes til nemt dansk. En evaluering fra Sundhedsstyrelsen viser, at kurset LÆR AT TACKLE angst og depression i sin nuværende form har positive, signifikante effekter på deltagernes symptomer på angst og depression samt tro på egne evner. Evalueringen blev gennemført i et randomiseret, kontrolleret design af EPOS, Aarhus Universitet & Aarhus Universitetshospital. Effektstørrelserne er betydelige og giver grund til at tro, at samme effekter kan genfindes i en nemt dansk version af kurset. Der er ligeledes dokumenteret effekt af kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter, som er det andet af LÆR AT TACKLE-kurserne, der vil blive omformet til nemt dansk.

I Danmark findes der ikke standardiserede, evidensbaserede mestringskurser, som udbydes på et lettere forståeligt dansk for borgere med dansk som andetsprog.

LÆR AT TACKLE angst og depression på nemt dansk evalueres af Oxford Research i perioden oktober 2017-maj 2018.

Brug værktøjet

Kommuner kan starte nemt dansk-kurser i LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE kroniske smerter op i efteråret 2018. En kommune, som ønsker at starte op, kan rette henvendelse til Komiteen for Sundhedsoplysning, som tilbyder et opstartsmøde. Kommunen kan tegne abonnement hos Komiteen for Sundhedsoplysning. I abonnementet ligger en licensaftale, som indeholder en lang række af de ydelser, kommunerne skal bruge for at starte kurser op –  bl.a. hjælp til rekruttering af instruktører og kursister, monitorering af kurserne, kvalitetssikring mv.

LÆR AT TACKLE på nemt dansk kan med fordel udbydes i flere arenaer, som borgere med dansk som andetsprog typisk benytter. Dette kan fx være asylcentre, sprogcentre, rehabiliteringscentre mv.

Kontakt

Komiteen for Sundhedsoplysning
Marie Bergmann
Classensgade 71, 5. sal, 2100 Kbh Ø
Tlf.: 51331863