Ryger du? 4 kort til samtale

Udgivet af: Kræftens Bekæmpelse og Sund By Netværket marts 2013
Rekrutteringsmateriale beregnet til samtale om rygning og rygestop mellem rygestoprådgiver og ikke-danske/etniske borgere

Materialet er udviklet i samarbejde mellem Sund By Netværket og Kræftens Bekæmpelse. Materialet består af et vejledningskort og 4 forskellige emnekort med for- og bagsider. Kortene er beregnet til at skabe kontakt og samtale om rygning og rygestop med borgerne. På forsiden af hvert kort ser du, hvad kortet handler om. På bagsiden af kortet vises nogle billeder, som kan danne udgangspunkt for en samtale.

Materialet er især udarbejdet til mødet med borgere af anden etnisk baggrund end dansk med begrænsede dansk kundskaber.

Resultat og effekt

Materialet er afprøver af 3 rygestoprådgivere, der arbejder med rygestoptilbud til borgere af anden etnisk baggrund. Billederne giver inspiration til samtaler om helbred, passiv rygning og ambivalens i forhold til rygestop, og er blevet godt modtaget af borgerne.

Kan bestilles gennem: www.cancer.dk/netbutik og koster 150 kr plus porto for et sæt.

Brug værktøjet

Kortene bruges i den rækkefølge som det giver mening i mødet. Er det helbredet der er i fokus, handler snakken om passiv rygning eller handler det om ambivalens. Kortet med ambivalens kan udfyldes sammen med borgeren, som efterfølgende kan tage det med hjem.

Kontakt

Kræftens Bekæmpelse og Sund By Netværket
Marianne Viskum
Folkesundhed Aarhus
Skovvangsvej 97
8200 Aarhus N
Tlf.: 2459 4550