Tak fordi I lavede en bedre version af mig. Erfaringer fra Indvandrermediinsk klinik 2008-2013

Udgivet af: Indvandrermedicinsk Klinik september 2013
Rapporten beskriver i del 1 de videnskabelige grunde til, at der er behov for en indvandrermedicinsk klinik i hver region. Del 2 beskriver de konkrete erfaringer fra Indvandrermedicinsk klinik på Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital.

OM RAPPORTEN

Det grundlæggende opdrag for rapporten er at svare på om det sundhedsfagligt giver mening at tale om indvandrermedicin. Det lige så korte svar på det er, at nok er helbredsproblemerne langt hen ad vejen de samme for etnisk danske og for andre patienter, årsag og virkning er de samme for alle mennesker, men måden at se dem på, måden at forstå dem og måden at løse dem er tæt bundet op til sprog, viden og etnicitet krydret af historiske og aktuelle livsvilkår.

Det sundhedsfaglige felt udvides langt ud over, hvad der kan rummes i et tiltagende specialiseret sundhedsvæsen, hvor tids og diagnose styring dominerer og ikke levner plads til sprog, historie og livsvilkår i diagnostik og behandling. Det er elementer, der er nødvendige at have med i den kliniske samtale, når der er tale om patienter fra flygtningeproducerende lande med sprog- og læsebarrierer.

Rapporten beskriver, hvad der sker, når det normale sundhedsvæsen møder denne type patienter uden at inddrage patientens samlede situation og vilkår. Som en patient sagde til os efter sit forløb i Indvandrermedicinsk Klinik: ” Tak fordi I lavede en bedre version af mig”. Formålet med rapporten er at bruge erfaringerne med denne patient, og de 699 andre patienter, til at lave en (endnu) bedre version af det danske sundhedsvæsen, hvor alle patienter får samme udbytte uanset sprog, skolegang, køn eller alder.

Rapporten består af 2 dele:

Del 1: Den videnskabelige baggrund for at tale om indvandrermedicin og de skjulte uligheder, der opstår særligt i sygehusvæsenet, belyst gennem studier af kommunikation, patientsikkerhed, diagnostiske udfordringer, sygelighed, dødelighed og læge patient interaktion.

Del 2: Fem års erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital 2008 2013. Den lægelige vinkel, sygepleje og patient koordination samt socialrådgiver funktionen.