Helbred

 

LÆR AT TACKLE på nemt dansk

 
I projektet LÆR AT TACKLE på nemt dansk udvikles en sproglig forenklet udgave af LÆR AT TACKLE-kurserne, så mennesker med dansk som andetsprog, som har sparsomme danskkundskaber, kan få større udbytte af kurserne. LÆR AT TACKLE er selvhjælpskurser for mennesker med langvarige lidelser. Deltagerne får redskaber til at mestre sygdom og håndtere udfordringer i hverdagen.
Komiteen for Sundhedsoplysning

Ryger du? 4 kort til samtale

 
Rekrutteringsmateriale beregnet til samtale om rygning og rygestop mellem rygestoprådgiver og ikke-danske/etniske borgere
Kræftens Bekæmpelse og Sund By Netværket

Sund hele livet

 
Sund hele livet er et billedmateriale til fagpersoner, der skal i dialog med børn af anden etnisk baggrund om sundere mad- og drikkevaner.
Diabetesforeningen og Region Midtjylland

Din egen journal

 
”Din egen journal” er en pjece på fem sprog: arabisk, tyrkisk, somali, urdu og engelsk. Pjecen er tænkt som en hjælp til fremmedsprogede med type 2-diabetes, som kan understøtte deres samarbejde med egen behandler.
Diabetesforeningen

Motions DVD

 
En motions DVD specielt til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. DVD’en er på både på dansk, arabisk, somali, tyrkisk og urdu og rummer opvarmning, øvelser og udstrækning.
Diabetesforeningen og Folkesundhed København

Indkøbsguide på arabisk, tyrkisk og urdu

 
En indkøbsguide der via billeder og tekst fortæller, hvad man skal kigge efter på varedeklarationerne
Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen

Opskrifter på sund mad

 
Opskrifter på sund mad for personer med type 2-diabetes på arabisk, somali, tyrkisk og dansk.
Diabetesforeningen

Opskrifter på sund mad

 
Opskrifter på sund mad for personer med type 2-diabetes på arabisk, somali, tyrkisk og dansk.
Diabetesforeningen